Våre tjenester

Vi hjelper deg med samhandling, kommunikasjon og konfliktløsning samt medarbeider, leder- og teamutvikling. Arbeidet vårt er basert på norsk lederstil og utviklet for og i norsk arbeidsliv.

Vi har også et spesielt verktøy få andre har for å utvikle effektiv samhandling og kommunikasjon på kort tid.

Bli mer effektiv og produktiv

Med vårt opplegg erfarer kundene våre at de blir mer produktive og effektive gjennom bedre samhandling og mindre konflikter. Vi har så god erfaring med bl.a. konfliktløsning, at vi mener vi kan bidra til å løse de fleste konflikter.

Vi har mange svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder om effekten av våre ulike tjenester.

Dokumenterte resultater

Ved hjelp av ulike verktøy kan vi dokumentere våre resultater med før og etter målinger.

Vi erfarer at en praktisk tilnærming med akkurat nok teori til å støtte opp under endring av adferd, kombinert med oppfølging og målbarhet, er det som gir de beste resultatene.